75-jarige Herdenking op het IIRE te Amsterdam

Melange Rood zingt tijdens de herdenking

Op 16 september 2017 vond in het gebouw van het International Institute for Research and Education (IIRE) te Amsterdam een herdenking van het Sneevliet Herdenkingscomité plaats. Herdacht werd dat het 75 jaar geleden was dat leden van het ondergrondse Marx-Lenin-Luxemburg- Front (MLL-Front) op 13 april 1942 en 16 oktober 1942 door de Duitse bezetter werden vermoord.

Ewald Engelen

De zaal was goed gevuld. Voorzitter Dick de Winter  gaf een kort overzicht van de geschiedenis van het Sneevliet Herdenkingscomité en vooral van de principiële politieke uitgangspunten van de partij en de revolutionaire vakbeweging, het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS): hun antikapitalistische opstelling en hun strijd tegen stalinisme, fascisme en nazisme.

Daarna sprak professor Li Yuzhen, in China een autoriteit als het om Henk Sneevliet gaat. Ze belichtte zijn rol in China en vertelde over een tentoonstelling Sneevliet in China in Canton, die in november 2017 geopend werd.

Ewald Engelen hield een prikkelend betoog, waarin hij de politieke situatie in de jaren dertig vergeleek met het heden, en inging op het belang van de revolutionair-socialistische traditie voor hedendaagse politiek.

Bart Lankester sprak over zijn tante Trien de Haan-Zwagerman. Als enige vrouw was zij lid van de Centrale leiding van het MLL-Front. Hij deed dat op basis van zijn aanstaande boek: Kom vrouwen aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan (2017).

Ron Blom, bestuursid van het Sneevliet Herdenkingscomité, sloot de sprekers af. Hij gaf een analyse en schets van het Congres der Oostersche volken dat in 1920 in Bakoe werd gehouden. Henk Sneevliet was bij dat congres aanwezig.

Het koor Melange Rood nam het muzikale onderdeel van de middag voor haar rekening, met een reeks socialistische strijd- en maatschappijkritische liederen.