Bloemen bij Kamp Amersfoort

Tachtig jaar geleden werden zeven revolutionair-socialisten bij Kamp Amersfoort door de bezetter gefusilleerd. Om hen te herdenken zijn er op 13 april bloemen gelegd op de plaats van hun executie.

Het Nationaal Monument Kamp Amersfoort besteedt in een permanente tentoonstelling aandacht aan de bezetting en mensen die in het kamp werden opgesloten. Daarbij is ook aandacht voor Sneevliet en zijn medestanders.