Het Sneevliet Herdenkingscomité heeft door de jaren heen drie boeken uitgegeven, die hieronder te lezen en te downloaden zijn.

Wij moesten door... (2002)

Dit boek verscheen ter gelegenheid van de zestigjarige herdenking van de executie van een aantal revolutionair-socialisten in de Tweede Wereldoorlog, en beschrijft de geschiedenis van een politieke beweging en zijn leiders. De verhalen zijn geschreven door mensen die door politieke en/of familiale banden verbonden zijn met de mensen wier leven zij beschrijven. Na zestig jaar blijkt dit over het algemeen te kunnen met een zekere distantie, mede door de loop der geschiedenis na 1942 en het leven dat de auteurs zelf hebben doorgemaakt. Ondanks verschillen die zo zichtbaar worden, hebben alle verhalen gemeen dat ze gekenmerkt worden door respect voor mensen die de consequenties van hun politieke keuzen hebben gedragen, tot het einde toe.

Internationaal Socialisme (1984)

In dit boek zijn verschillende teksten opgenomen van de revolutionaire-socialisten Sneevliet, Menist en Dolleman. Het Comité is er van overtuigd dat de geselecteerde teksten niet alleen van betekenis kunnen zijn voor ouderen, maar ook voor jongeren die de historische periode niet hebben meegemaakt. Het Comité is van mening dat de klassenstrijd van NU niet los te koppelen is van de klassenstrijd van TOEN. Het Comité is zich bewust dat het niet bij gedenken en herdenken alléén mag blijven. Het hoopt dan ook dat de revolutionair-socialistische stellingname zoals die uit de teksten in dit boek naar voren komt, een inspiratie zal zijn tot revolutionair-socialistisch denken en handelen NU. In die verbinding van TOEN en NU ligt de actualiteit van de geselecteerde teksten.

Voor vrijheid en socialisme (1953)

In 1953 publiceerde het Sneevliet Herdenkingscomité haar eerste herdenkingsboek, onder redactie van Max Perthus, die zelf tijdens de bezetting lid was geweest van de Centrale Leiding van het Marx-Lenin-Luxemburg-Front en van wiens hand in 1976 een volwaardige Sneevliet-biografie verscheen.