Henk Sneevliet en Rosa Luxemburg

Tijdens de bezetting werden Sneevliet en de zijnen geïnspireerd door Rosa Luxemburg. Ze vertaalden haar Junius-brochure en noemden hun ondergrondse groep Marx-Lenin-Luxemburg. In een mooi essay gaat Sjarrel Massop in op de band tussen Henk Sneevliet en Rosa Luxemburg. Het artikel is hier te lezen op het webzine Solidariteit.nl

Bij de oprichting van de RSAP in 1935 werd al verwezen naar Liebknecht en Luxemburg

Massop heeft zijn essay geschreven ter herinnering aan het feit dat het dit jaar tachtig jaar geleden is dat Sneevliet en zijn makkers door de Duitse bezetter werden gefusilleerd. In zijn essay schrijft Massop: “De namen van Marx en Lenin in de keuze voor het Front waren redelijk vanzelfsprekend. […] De vermelding van Rosa Luxemburg was opvallend voor het MLL. Het is wel duidelijk dat Sneevliet zelf voor haar naam gekozen heeft, maar om welke reden?”

In zijn artikel gaat Massop in op de overeenkomsten en verschillen in de politiek van Luxemburg en Sneevliet en hun belang voor het heden.