Herdenking Westerveld, 19 april 2020

Op zondag 19 april zijn er bloemen gelegd bij het monument voor de revolutionair-socialistische verzetsstrijders van het Marx-Lenin-Luxemburg-Front. Door de Corona-crisis kon de herdenking helaas niet doorgaan.

Bij het monument zijn op zondag 19 april 2020 bloemen gelegd.

Bericht van Ron Blom, lid van het herdenkingscomité

De herdenking van dit jaar vindt onder bijzondere omstandigheden plaats. Zoals altijd zij we in januari begonnen met de voorbereidingen voor de jaarlijkse herdenking, niet vermoedend dat enkele maanden later het Coronavirus de wereld in zijn greep zou houden. Om redenen van gezondheid hebben we besloten om de geplande bijeenkomst op zondag 19 april niet door te laten gaan.
Wel hebben we ondertussen hard gewerkt aan de vernieuwing van onze website. Wij hopen dat u daar net zo blij mee bent als wij en mocht u nog suggesties en tips hebben dan horen wij die graag. We hebben twee geplande toespraken van dit jaar meteen op onze website geplaatst om zo toch een beetje het moment vast te houden.
Ellen Santen hadden we gevraagd om iets te vertellen over haar oma Mien Sneevliet-Draaijer (de weduwe van Henk Sneevliet). Haar bedoeling was om in aanvulling op de biografie in het digitale vrouwenlexicon van Nederland vooral vanuit een persoonlijke invalshoek iets te vertellen bij ons samenzijn bij het monument op de begraafplaats Driehuis-Westerveld. Dat zal dus nu volgend jaar worden zo heeft ze ons laten weten.
Over het verzet van RSAP-aanhangers in Friesland was nog niet zo heel veel bekend, maar in mijn laatste boek In het spoor van Domela Nieuwenhuis. Vroeg communisme en radicaal socialisme in Friesland 1907-1935 besteed ik aandacht aan de Leeuwarder straatventer Johannes Soldaat. Hij was voor de oorlog RSAP-kandidaat voor de gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen. Tijdens de bezetting vervoerde hij massa’s illegale blaadjes in zijn kar met porselein en aardewerk. Hij is een inspirerend voorbeeld van de vele vaak nog nauwelijks bekende revolutionair-socialisten die vast bleven houden aan hun idealen. Ook in deze tijd getekend door de corona-pandemie, rechtspopulisme en economische crisisverschijnselen kan het levend houden van de herinnering aan de strijd van Sneevliet en zijn makkers hoop bieden.
Bloemen bij het monument op zondag 19 april.

Bericht van Bart van der Steen, lid van het herdenkingscomité 

In februari en maart 1942 werd de leiding van het Marx-Lenin-Luxemburg-Front door de nazi-Duitse bezetter gearresteerd en na een kort schijnproces op 13 april gefusilleerd. Op 16 oktober 1942 werden nog twee leden van de verzetsgroep als gijzelaars vermoord. Ieder jaar herdenken wij het offer dat zij brachten voor een vrije en rechtvaardige samenleving.
Het is vreemd om deze bijdrage te schrijven, en niet uit te spreken. Vandaag worden er weliswaar bloemen gelegd bij het monument, maar een officiële herdenking – zoals die sinds 1954 georganiseerd wordt – kan dit jaar geen doorgang vinden.
Juist daarom ben ik blij dat we deze maand een vernieuwde website presenteren. Deze dient niet alleen om de jaarlijkse herdenking aan te kondigen, maar ook om meer algemeen informatie beschikbaar te stellen over het leven van de twaalf mensen die we jaarlijks herdenken en het werk van het Sneevliet Herdenkingscomité. Zo zijn inmiddels alle drie de uitgaven van het comité op de website te vinden. We hopen mettertijd ook de Sneevliet-biografie van Max Perthus online te kunnen delen.
Dat mensen ons via de website weten te vinden, blijkt uit plannen die op dit moment worden gemaakt om de Sneevliet-biografie van Li Yuzhen uit het Chinees naar het Engels te vertalen. We houden jullie hiervan op de hoogte.
De vernieuwde website biedt ons ook de mogelijkheid om de komende tijd meer aandacht te besteden aan leden en ondersteuners van het MLL-front die tijdens de oorlog zijn gearresteerd en omgekomen, maar nog weinig aandacht hebben gekregen. Vorig lukte het de Deventer groep Vergeten Verzet om de revolutionair-socialist en verzetsman Peeke Bosman eindelijk op te laten nemen op de Erelijst van Gevallenen 1940 – 1945 (verzet). Een jaar eerder werden er in Deventer al straten vernoemd naar Peeke Bosman en Johan Roebers.
Andere leden en ondersteuners van het MLL-front die tijdens de oorlog zijn gearresteerd en omgekomen, zijn: Klaas Barten, G. van der Bunt, R. van Graft, J. Horeman, A. Kootstra, H. Peters, D. de Winter en H. Zitman. De komende periode zullen wij meer informatie over hen verzamelen en onderzoeken op welke manier wij op een gepast manier aandacht aan hen kunnen besteden.
Sinds het begin van de bezetting hebben leden van het MLL-front illegaal kranten en manifesten verspreid onder arbeiders, en hen opgeroepen tot verzet tegen de antisemitische terreur van de bezetter. Leden van de groep speelden een rol bij de Februaristaking van 1941, waarmee de Nederlandse bevolking haar weerzin uitsprak tegen het antisemitisme en de onderdrukking en vervolging van haar Joodse landgenoten. Na zijn arrestatie stelde Ab Menist dat hij en zijn medestanders mensen hadden gemobiliseerd ‘door diepe waarheden in eenvoudige vorm te zeggen.’ Ook dit jaar staan we stil bij het verzet van deze groep revolutionaire socialisten, en de prijs die zij daarvoor moesten betalen.
Bloemen bij het monument op zondag 19 april 2020.