Sneevliet in Indonesië

In een nieuw artikel analyseert Alex de Jong de antikoloniale politiek van Henk Sneevliet in vooroorlogs Indonesië.

De afbeelding bij het artikel van Alex de Jong in De Socialist.

In de vroege twintigste eeuw speelden Nederlandse revolutionaire socialisten als Henk Sneevliet een belangrijke rol in de strijd tegen kolonialisme. Sneevliet was in 1913 naar Nederlands-Indië vertrokken, waar hij al snel politiek actief werd.

De strijd voor socialisme en tegen kolonialisme moest Nederlands-Indië op een andere manier vorm krijgen. In 1916 schreef Sneevliet een brief naar Nederland waarin hij benadrukte dat in de gekoloniseerde gebieden het kapitalisme zich op een andere wijze ontwikkelde dan in het Westen: ‘een Communistisch Manifest voor deze Oosterse landen zal er geheel anders uit moeten zien.’

Het artikel is hier in zijn geheel te lezen.