Vrouwen in verzet

Een nieuwe tentoonstelling besteedt aandacht aan revolutionair-socialistische verzetsvrouwen.

De tentoonstelling is opgezet door het Noord-Hollands Archief (NHA) en kan online en op lokatie bezocht worden. Tijdens de bezetting kwamen duizenden mensen in verzet, onder wie ook veel vrouwen. Na de bezetting is er vooral aandacht geweest voor gewapend verzet, dat vooral werd uitgevoerd door mannen. Maar juist ook vrouwen speelden een cruciale rol.

Het NHA heeft na anderhalf jaar onderzoek een lijst samengesteld van meer dan 1200 verzetsvrouwen en in de tentoonstelling krijgen een aantal van hen bijzondere aandacht. Onder hen zijn revolutionair-socialistische verzetsvrouwen als Mien Sneevliet en Trien de Haan.

Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling.